W Warszawie i Krakowie przekroczone zostały dzisiaj normy pyłów PM2.5!


W Warszawie i Krakowie zostały dzisiaj przekroczone normy stężeń PM2.5

Pyły PM2.5 to te, które przez WHO są określane jako najbardziej niebezpieczne dla zdrowia.
I tak będzie pewnie już do wiosny…

Zamaskuj smog! to projekt, w ramach którego blisko tysiąc uczniów z Warszawy, Krakowa, Lublina i Tarnowa otrzyma maski antysmogowe. Maski są wyposażone w filtry chroniące również przed tego typu pyłami.

zanieczyszczenie

Źródło: Zanieczyszczenie powietrza KRK