Fundacja Dzieciom

Darując potrzebującym cząstkę siebie, zyskujesz wielokrotnie więcej.

O fundacji Ad Novum


Fundacja AD NOVUM jest organizacją pożytku publicznego. Została powołana w kwietniu 2016 roku.

Podejmujemy liczne działania charytatywne pomagając dzieciom potrzebującym pomocy. Niesiemy pomoc materialną, ale także działamy w zakresie edukacji, promując profilaktykę zdrowotną. Prowadzimy działania na rzecz pobudzenia aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci.

więcej

Komu
pomagamy?

  Fundacja Ad Novum pomaga najmłodszym i najsłabszym, poprzez wsparcie instytucji działających na ich rzecz, takich jak:

  • instytuty i szpitale dziecięce,
  • domy dziecka, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wielofunkcyjne,
  • pogotowia opiekuńcze,
  • zakłady opieki leczniczej dla dzieci i młodzieży,
  • domy samotnej matki,
  • ośrodki wspierania rodzin,
  • szkoły.

Działania


 • W szpitalach dziecięcych tworzymy salki oraz place zabaw
 • Poprawiamy jakość życia podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, niosąc im pomoc materialną, wyposażając ich w sprzęt sportowy, organizując dla nich warsztaty, korepetycje, czy też pomoc psychologiczną.
 • Poprawiamy warunki mieszkaniowe dzieci z domów dziecka - remontujemy, meblujemy i wyposażamy wnętrza, spełniając pragnienia dzieci o wymarzonych pokojach.
 • W ramach wakacji organizujemy wyjazdy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Podejmujemy działania edukacyjne, mające na celu profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.
 • Dbamy o promocję i rozwój sportowego i aktywnego trybu życia.

Organizujemy zbiórki publiczne, z których dochód przeznaczamy na specjalistyczną terapię, jak również na turnusy rehabilitacyjne i specjalistyczny sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych.

więcej

Aktualności

Wszystkie aktualności
smog

Z danych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jasno wynika, że aż 33 z 50 miast Unii Europejskiej o największym […]

10 czerwca na zaproszenie Fundacji Instytutu Matki i Dziecka włączyliśmy się w obchody 5-lecia jej istnienie. Na przyszpitalnym terenie, w […]

7 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka, tym razem z pacjentami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Pacjentów szpitala i przychodni przyszpitalnej zaprosiliśmy […]