O fundacji


Misja fundacji AD NOVUM

Fundacja AD NOVUM została powołana w kwietniu 2016 roku.
Od listopada 2018 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podejmujemy liczne działania charytatywne pomagając dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym. Poprawiamy jakość życia podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, niosąc im pomoc materialną. Prowadzimy działania na rzecz pobudzania aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci.

Zdajemy sobie przy tym sprawę, iż pomoc niesiona osobom indywidualnym, mimo iż bardzo ważna, jest niewystarczająca, aby wprowadzić pozytywną zmianę. Prowadzimy zatem działania systemowe. Wspieramy szpitale dziecięce, placówki medyczne, rodzinne domy dziecka, dziecięce placówki wychowawcze, oświatowe i opiekuńcze, a także rodziny zastępcze. Pomagamy zatem najmłodszym i najsłabszym, wspierając instytucje działające na ich rzecz. 

Mottem Fundacji są słowa Janusza Korczaka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”,
dlatego wszystkie nasze działania realizujemy po to, aby sprawiać radość najmłodszym.