Zamaskuj smog! Zadbajmy szczególnie o dzieci


Czy nie uważacie, że powinniśmy w walce ze smogiem (poza ograniczaniem jego powstawania), szczególnie zadbać o dzieci?

My tak uważamy. Walczymy ze smogiem!
Już wkrótce uczniowie z Warszawy, Krakowa, Lublina i Tarnowa otrzymają od nas maski antysmogowe z filtrami najwyższej jakości. Zostaną oni również przeszkoleni poprzez przedstawienie z zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powietrza poprzez sztukę teatralną.

Zanieczyszczenie powietrza to największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia i życia w Europie. W Polsce stężenia benzo(a)pirenu – toksycznej substancji, której stężenia szczególnie wzrastają w okresie zimowym są szczególnie wysokie. Wynika to przede wszystkim ze stosowania pieców grzewczych niespełniających nawet najniższych standardów emisyjnych. Wysokie stężenia benzo(a)pirenu powodują nowotwory, uszkadzają nadnercza, wątrobę, układ odpornościowy oraz krwionośny. Najbardziej narażone są dzieci – wynika to z niedojrzałego układu oddechowego oraz faktu, że dzieci oddychają szybciej niż dorośli. Pierwszymi skutkami zbyt dużej ekspozycji na szkodliwe pyły są alergie i astma.

Jak stężenia benzo(a)pirenu wypadają w porównaniu z innymi krajami Europy można zobaczyć na poniższej mapie.

BaP

Pełen raport można przeczytać tutaj.