5 powodów dla których warto prowadzić działania CSR w firmie


Coraz częściej można usłyszeć hasło, że dana firma jest „społecznie odpowiedzialna”. Co to jednak oznacza i czy rzeczywiście gra jest warta świeczki?

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jest szerokim terminem określającym politykę firmy. Nie jest to strategia PR-owa ani marketingowa. Jest to sposób prowadzenia firmy w zgodzie z zasadami etycznymi, uczciwością, rzetelnością oraz wrażliwością społeczną. Oznacza przemyślaną strategię zaangażowania w rozwój społeczeństwa i środowiska – lokalnego, czy globalnego, ale również zaangażowania na rzecz dobra pracowników firmy i ich rodzin. Poniżej znajdziesz 5 powodów dla których warto prowadzić działania CSR.

 Dlaczego CSR jest dobry dla biznesu?

 1. Wpływa pozytywnie na wizerunek

Organizacje, które silnie angażują się w działalność społeczną są postrzegane jako bardziej dobroczynne niż firmy, które tego nie robią. Klienci czują się lepiej, kiedy korzystają z usług organizacji, która pomaga społeczeństwu. Szerząc informacje o działaniach firmy w ramach CSR zwiększamy szanse, aby klienci preferowali właśnie naszą firmę.

2. Zwiększa obecność w mediach

Kolejną korzyścią jest zwiększenie obecności w mediach – dzięki promowaniu prowadzonych działań w mediach, zarówno społecznościowych jak i tradycyjnych, informacje o firmie pojawiają się dużo częściej i zazwyczaj w pozytywnym świetle. Zamiast szerokich działań marketingowych, można prowadzić rozsądne działania CSR.

3. Wspiera zaangażowanie pracowników

Przede wszystkim pracownicy po prostu lubią pracować w firmach, które mają pozytywny wizerunek i pojawiają się w mediach dzięki działalności pożytecznej społecznie. Badania wskazują, że jeśli firma jest zaangażowana w filantropię, osoby poszukujące pracy chętniej aplikują, a gdy już będą zatrudnione, dłużej pozostaną, będą bardziej produktywne i bardziej kreatywne.

4. Przyciąga inwestorów

Inwestorzy wiedzą, że ich fundusze są wykorzystywane we właściwy sposób. Oznacza to dla nich nie tylko to, że firma jest zaangażowana społecznie, ale również że ma solidny biznes plan oraz budżet. Kiedy firmy przekazują pieniądze na organizacje pozarządowe i zachęcają pracowników do wolontariatu, pokazują inwestorom że zależy im na czymś więcej niż tylko zysku.

5. Wspiera środowisko naturalne

Jeśli firma zwraca uwagę na ograniczenie zużycia papieru, recykling odpadów, zredukowanie zużycia energii elektrycznej, może nie tylko przyczynić się do realnego obniżenia ponoszonych kosztów, ale również na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Jednocześnie, opinia na temat firmy wśród jej klientów, inwestorów czy pracowników wzrasta, kiedy wiedzą oni, że współpracują z organizacją, która poważnie traktuje zobowiązania wobec środowiska naturalnego.

Choć wciąż są osoby sceptycznie nastawione do prowadzenia firmy zgodnie z zasadami CSR, uważając, że w biznesie chodzi wyłącznie o zysk, coraz więcej instytucji się przekonuje, że jest to wartościowe.