Wolontariat pracowniczy – dlaczego warto się zaangażować?


Czy słyszeliście o nowoczesnym wolontariacie pracowniczym? Dowiedzcie się dlaczego warto zainteresować się tym zagadnieniem.

Czym jest wolontariat pracowniczy?

O wolontariacie pracowniczym mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca wspiera działalność charytatywną organizacji pozarządowych i gdy dobrowolnie wspierają go w tym zatrudnieni pracownicy. Owo wsparcie może przybierać różne formy – może to być zbiórka pieniędzy wśród pracowników, stworzony własny projekt charytatywny, udział w działaniach organizacji pozarządowej lub też wolontariat kompetencji – czyli dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z potrzebującymi. Można również, tak jak zrobiło to ONICO S.A. zorganizować wyjazd integracyjny na którym pracownicy będą mogli sprawdzić się w roli wolontariuszy – w tym przypadku był to remont domu dziecka w Olsztynku (więcej na ten temat można przeczytać tutaj)

Po co Pracownikowi wolontariat?

Wiele osób chce pomagać innym – zdają sobie oni sprawę z wyzwań z jakimi mierzy się bardzo wiele osób. Część osób chce angażować się w opiekę nad dziećmi, inni seniorami, niektórzy chętnie pomogą w schroniskach dla zwierząt, jeszcze inna grupa będzie angażować się w działania organizacji działających na rzecz zmiany społecznej – na przykład ekologiczne, czy prawnoczłowiecze. Jednak wiele osób napotyka na bariery, które powodują, że ostatecznie nie podejmują żadnych działań. Według badań CBOS z 2014 roku jedynie 19% badanych deklaruje, że w ciągu 12 miesięcy przed przeprowadzonym badaniem poświęciło czas wolny na pracę wolontariacką w jakiejś organizacji[1].

Mimo że większość Polaków uważa, że wolontariat ma sens i niesie ze sobą zmianę społeczną, to również większość nigdy nie angażowała się społecznie. Przyczyn jest wiele, wśród nich dominuje brak czasu, sił, ale również brak próśb o wsparcie. Część osób wskazuje również, ze nie napotkało odpowiedniej organizacji, której chciałyby pomóc[2]. Może właśnie dlatego warto pomóc pracownikowi odnaleźć czas i odpowiednie zasoby, aby mogli pomagać? W końcu wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale korzyści dla samego wolontariusza – łączy z ludźmi, daje poczucie misji, radość i spełnienie, podnosi poczucie własnej wartości, wszechstronny rozwój osobisty i wiele innych.

Po co Pracodawca ma angażować się w wolontariat pracowniczy?

Niestety, jak to zazwyczaj bywa, wolontariat nie zrobi się „sam”. Wymaga, szczególnie na początku, sporo zaangażowania i kreatywności, aby zachęcić pracowników do włączenia się w działania i złapania bakcyla. Dlaczego warto?

Poza oczywistą korzyścią wynikającą ze wsparcia konkretnych organizacji/osób, które tej pomocy rzeczywiście potrzebują, wolontariat pracowniczy przynosi wymierne korzyści również dla firmy. Po pierwsze jest to bardzo dobra praktyka w ramach CSR. Firma pokazuje się od dobrej strony angażując się społecznie i realnie włączając się w działania na rzecz środowiska, czy społeczności lokalnej. Jest to doskonała okazja, aby pozytywny wizerunek pokazać w mediach, czy przyciągnąć inwestorów.

Po drugie, organizacja wolontariatu pracowniczego poprawia zaangażowanie pracowników. Firmy, które prowadzą takie działania mogą szczycić się większym zadowoleniem osób zatrudnionych, większym przywiązaniem do organizacji, a co za tym idzie – wyższą produktywnością i efektywnością.

Kolejną kwestią jest zatrudnienie „millenialsów”. W przypadku gdy firma stawia na osoby z tej generacji, warto jest zdawać sobie sprawę, że sama pensja nie jest dla nich wystarczającym motywatorem. Często, gdy millenialsi szukają pracy, zwracają uwagę na szanse rozwoju i wizerunek firmy. Ważne przy tym jest, aby wolontariat był skrojony na miarę.

Co jest ważne przy organizacji wolontariatu pracowniczego?

Przede wszystkim pamiętajmy, że główną barierą nieangażowania się Polaków jest brak czasu. W związku z tym warto jest umożliwić pracownikom poświęcenie części czasu pracy na wolontariat. Dla wielu będzie to bardzo dobra zachęta do działania. Kolejna sprawa to owo skrojenie wolontariatu na miarę. Jedni wolą angażować się z proste i regularne wizyty w schronisku dla zwierząt, inni chętnie podejmą wyzwanie i będą organizować projekt dla wybranej organizacji. Jeszcze inni będą woleli dzielić się swoją wiedzą i prowadzić tak zwany „wolontariat kompetencji”. Dlatego dobrym pomysłem jest zrobienie porządnego researchu i nawiązanie współpracy co najmniej z kilkoma stowarzyszeniami czy fundacjami.

Warto też spróbować zachęcić pracowników do stworzenia własnego projektu – można im to umożliwić poprzez stworzenie programu grantowego.

***

Wolontariat pracowniczy to doskonała okazja zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Nie tylko wpłynie na wszechstronny rozwój pracownika, jego zaangażowanie w pracy, pewność siebie i różnego rodzaju kompetencje. Będzie to miało również ogromne korzyści dla firmy, zarówno wizerunek poza organizacją, jak i wewnątrz jej. Jest to doskonały element strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu i wspaniała okazja do pokazania się w mediach.

[1] „Aktywność społeczna Polaków”, CBOS, 2014

[2] „Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje”, CBOS 2011