Wyprawka szkolna dla Domu Dziecka „Nad Jeziorem” w Olsztynku


Pracownicy firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ONICO (Onico S.A., Onico Oil, Onico Energia, Onico Bitumen i Most Wanted! ) zebrali pieniądze na wyprawkę szkolną dla 26 podopiecznych Domu Dziecka w Olsztynku. Dzieci dostały plecaki, przybory szkolne, wyposażono także świetlicę.