Fundacja AD NOVUM – Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 rok